Meistä

Parempi huominen maaseudulla –projektin tavoitteena on kehittää maamme maaseudun olosuhteita. Suomessa suuri osa väestöstä asuu maan suurimmissa kaupungeissa, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Myös suuri osa palveluista on keskittynyt näille alueille. Samaan aikaan maaseudun palveluita ei kehitetä lainkaan samaan tahtiin ja niitä jopa karsitaan! Kuitenkin myös maaseutujen palveluihin ja elinolosuhteisiin pitää mielestämme panostaa! Koko Suomen kansa ei mitenkään voi muuttaa pääkaupunkiseudulle – ei ainakaan ilman, että se aiheuttaisi taas uusia katastrofeja. Myös meitä maalaisia tarvitaan ja myös meille pitää luoda hyvät elinolosuhteet!

Projektin projektipäällikkönä toimii Katariina Kaari ja projektisihteerinä Mikko Hermala. Tavoitat projektipäällikkö Katariina Kaaren puhelimitse numerosta +358 7654567 maanantaista tiistaihin kello 8-16 välisenä aikana, keskiviikosta torstaihin kello 9-16 välisenä aikana ja perjantaisin kello 10-16 välisenä aikana. Voit myös jättää Katariinalle viestin vastaajaan, ellei hän ehdi puhelimeen. Katariina palaa asiaan mahdollisimman pian. Projektisihteeri Mikko Hermalan tavoitat puhelimitse numerosta +358 7654568 maanantaista tiistaihin kello 7-16 välisenä aikana, keskiviikosta torstaihin kello 8-16 välisenä aikana ja perjantaisin kello 9-16 välisenä aikana. Voit myös jättää Mikolle viestin vastaajaan, ellei hän ehdi puhelimeen. Mikko palaa asiaan mahdollisimman pian. Projektin vastuuhenkilöiden sekä muiden projektin toimijoiden sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@parempimaaseutu.fi .

Jos haluat tilata ilmaisen sähköisen projektiesitteemme, voit tilata sen sähköpostitse osoitteella esite@parempimaaseutu.fi . Esite lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen, jolla teit tilauksen, kahden arkipäivän sisällä tilauksen tekemisestä. Emme toimita esitteitä lainkaan postitse painetussa muodossa. Haluamme näin osaltamme säästää esitteistä syntyvää paperijätettä ja säästää sitä kautta luontoa. Toivomme, että käytät harkintaa myös sähköisten esitteidemme tulostamisessa! Sähköisestä esitteestämme löydät lisätietoja Parempi huominen maaseudulla –projektistamme sekä vuonna 2016 järjestämämme aihetta koskevat tapahtumat aikatauluineen. Tehdään yhdessä maaseudun tulevaisuudesta edes hieman parempi! Toivotamme kaikki kynnelle kykenevät mukaan projektiin sekä järjestämiimme tapahtumiin! Tervetuloa mukaan!

Toimenpiteet

Pyrimme kehittämään Suomen maaseutua projektimme kautta esimerkiksi seuraavien keinojen avulla
– Vaikuttamalla maaseudun kehittämispolitiikkaan
– Edistämällä maatalouden kilpailukykyä sekä elinkelpoisuutta
– Edistämällä elintarvikeketjun organisointia
– Edistämällä eläinten hyvinvointia
– Edistämällä riskienhallintaa maa- ja metsätalouden piirissä sekä maaseudulla
– Ennallistamalla, säilyttämällä ja parantamalla maa- ja metsätalouteen liittyviä ekosysteemejä
– Tehostamalla luonnonvarojen käyttöä
– Tukemalla siirtymistä maatalouteen, joka on vähähiilistä sekä kestää ilmastonmuutosta
– Tukemalla siirtymistä elintarvikealaan, joka on vähähiilistä sekä kestää ilmastonmuutosta
– Tukemalla siirtymistä metsätalouteen, joka on vähähiilistä sekä kestää ilmastonmuutosta
– Edistämällä sosiaalista osallisuutta maaseudulla
– Edistämällä köyhyyden vähentämistä maaseudulla
– Edistämällä talouden kehittämistä maaseudulla
– Varmistamalla luonnonvarojen kestävän käytön
– Tiedottamalla Suomen maaseudun tilaan ja tulevaisuuteen liittyvistä asioista
– Herättämällä keskustelua Suomen maaseudun tilasta sekä tulevaisuudesta
– Siirtämällä tietoisuutta maa- ja metsätalouden piirissä sekä maaseudulla
– Parantamalla innovointia maa- ja metsätalouden piirissä sekä maaseudulla
– Huolehtimalla ilmastotoimista ja
– Pyrkimällä varmistamaan maaseudun elinkeinoelämän sekä maaseutuyhteisöjen tasapainoinen alukehitys esimerkiksi pyrkimällä säilyttämään ja luomaan työpaikkoja Suomen maaseutualueilla.

Maaseudun kehittämistoimet voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:
– Maatalous ja ympäristö
– Bioenergia
– Ilmastonmuutos
– Luomumaatalous
– Laatupolitiikka
– Biotekniikka
– Menekinedistämistoimet
– Metsävarat
– Valtiontuki
– Tutkimus ja innovointi
– Elintarvikkeiden turvallisuus
– Rehujen turvallisuus
– Eläinten terveys sekä hyvinvointi ja
– Kasvien terveys.

Kullekin vuodelle valitaan osa-alue tai -alueet, jota tai joita kyseisenä vuonna painotetaan erityisesti. Vuoden 2016 painotukset liittyvät eläinten terveyteen. Voit lukea tarkemmin vuoden 2016 painotettavasta alueesta sivulta ”Eläinten terveys ja hyvinvointi”, ”Nautojen terveys ja hyvinvointi” sekä ”Lampaiden ja vuohien terveys ja hyvinvointi” .